Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Cẩm nang pháp luật: Chính sách đặc thù khuyến kích đầu tư, phát triển hợp tác, lien kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Cơ quan phát hành: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

năm xb: 2020

Lưu tại Thư viện Sở KHCN

Liên hệ: 02053766866