Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường và triển khai thực hiện Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 04/7/2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường và triển khai thực hiện Đề án 996 của Thủ tướng Chính phủ.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Trần Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; Hội nghị có sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh như: Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công Thương; Sở Giao thông vận tải; Sở Y tế; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và PTNT; Công an tỉnh, công an các huyện, thành phố; Cục Quản lý thị trường; Cục Thuế tỉnh; Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện va Phòng Kinh tế thành phố; Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Lạng Sơn và 150 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Ông Trần Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nhấn mạnh: Đo lường là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo và Hoạt động đo lường là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường. Đo lường thống nhất và chính xác sẽ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, đảm bảo công bằng trong thương mại và bảo vệ môi trường, sức khỏe của con người, nâng cao năng suất lao động, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Chính vì vậy, để thúc đẩy hoạt động đo lường đối với các doanh nghiệp, ngày 10/8/2018 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án "Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (sau đây gọi tắt là Đề án 996). Để triển khai có hiệu quả Đề án tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu trình UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 23/7/2019 về Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lườnghỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, Báo cáo viên là Thạc sỹ Phan Minh Hải – Nguyên giám đốc Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia), Chuyên gia tổ tư vấn Đề án 996 đã truyền đạt các nội dung về: Tổng quan quản lý nhà nước về đo lường; Hoạt động đo lường trong doanh nghiệp; Triển khai các nhiệm vụ của Đề án “Tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn  2025, định hướng đến năm 2030” theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo viên nhấn mạnh, đo lường thống nhất và chính xác góp phần bảo đảm công bằng xã hội, sử dụng tiết kiệm tài nguyên, vật tư, năng lượng; đẩy mạnh phát triển KH&CN; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước…

Thông qua Hội nghị, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp có liên quan được trang bị thêm kiến thức về các văn bản quy phạm pháp luật về đo lường, cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề đo lường, để tìm ra các giải pháp hữu hiệu nhằm quản lý và tổ chức đổi mới hoạt động đo lường của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, kiểm soát tốt phương tiện đo và phép đo sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; đồng thời đề xuất, thiết lập những cơ chế và phương thức phối hợp phù hợp với những yêu cầu, biện pháp quản lý mới trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu đã cùng trao đổi những vấn đề liên quan đến hoạt động đo lường trong sản xuất, kinh doanh và trong công tác quản lý, những lợi ích từ việc thực hiện Chương trình tăng cường đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp, cũng như được trao đổi, giải đáp trực tiếp các thắc mắc xung quanh việc thực hiện các văn bản pháp luật về đo lường. Một số ý kiến đại biểu trao đổi quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường; giới thiệu đặc trưng cơ bản và quy trình quản lý, sử dụng phương tiện đo… Qua hội nghị giúp các đại biểu nâng cao nhận thức, trách nhiệm, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân về công tác đo lường; chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đo lường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn tỉnh./.

Lại Gia Bảo