Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 11/8/2022 của UBND tỉnh về thí điểm thực hiện chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công;Kế hoạch hành động số 165/KH-UBND ngày 02/8/2023 của UBND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023-2025; Kế hoạch số 233/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số tỉnh Lạng Sơn năm 2024.

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính công trực tuyến toàn trình theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình cung cấp trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2023; Quyết định 497/QĐ-UBND ngày 15/3/2024của Chủ tịch UBND tỉnh giao chỉ tiêu "Tỷ lệ dịch vụ công phát sinh hồ sơ trực tuyến"; "Tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến" trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh và "Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia" cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024và các Quyết định số:410/QĐ-UBND;623/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (không tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp) đối với  47/47 TTHC đảm bảo đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần cụ thể như sau:

1. Thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến đối với một số TTHC

- Nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh 46/47 TTHC, trong đó: 41/47 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình; 05/47 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Nộp hồ sơ trên dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia – Bộ KH&CN 01/47 TTHC (thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu) 

(Danh sách TTHC tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến: DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN TRỰC TUYẾN.pdf)

2. Đối tượng nộp hồ sơ:

- Là tổ chức, cá nhân thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã được cung cấp dịch vụ công trực tuyến (trừ các hồ sơ thực hiện theo hình thức Mật và 01 thủ tục Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu tại phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch 179/KH-UBND3) và Công văn số 86/UBND-TTPVHCC.

- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ TTHC thông qua Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh tại địa chỉ http://dichvucong.langson.gov.vn. 

- Việc nộp, tiếp nhận hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích vẫn thực hiện bình thường.

(Tài liệu hướng dẫn đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến: TL DANG KY TK-NOP HS TRUC TUYEN.pdf)

3. Hỗ trợ đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến 

Trong quá trình thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hướng dẫn, hỗ trợ việc đăng ký tài khoản, cách thức nộp hồ sơ trực tuyến xin vui lòng liên hệ số điện thoại với các công chức sau:

TT

Họ và tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Số điện thoại

I

Công chức 1 cửa tiếp nhận và trả kết quả TTHC  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN  tại TTPVHCC

1

Bà Dương Thị Thu Hường (trực chính)

 

Công chức 1 cửa trực tiếp thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC tại quầy số 22 bộ phận 1 cửa của TTPVHCC

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng  thuộc Sở KH&CN
 

- ĐT tại TTPVHCC: (0205) 3.800.018;

- DĐ:  0949.224.346

II

Lĩnh vưc Hoạt động KH&CN

 

1

Ông Nguyễn Minh Huấn

Phó trưởng Phòng Quản lý công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Sở KH&CN

- ĐT cơ quan:

 (0205) 3.766.866

- DĐ:  0915.311.828

2

Bà Hoàng Thị Hiên

Phó Chánh Văn Phòng Sở

Sở KH&CN

- ĐT cơ quan:

 (0205) 3719 906

- DĐ: 0915.760.114

3

Ông Nguyễn Ngọc Hưng

Cán sự Phòng Quản lý Khoa học

Sở KH&CN

- ĐT cơ quan:

(0205) 3871 907

 -DĐ: 0848.030.758

III

Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân

 

1

Đinh Xuân Anh

Chuyên viên Phòng Kế hoạch và Quản lý chuyên ngành

Sở KH&CN

- ĐT cơ quan:

 (0205) 3.718.919

- DĐ: 0389 310 617

IV

Lĩnh vực Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng

 

1

Bà Lưu Thảo Linh

Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn, chất lượng

Chi cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng  thuộc Sở KH&CN

- ĐT cơ quan:

 (0205) 3.775.779

- DĐ: 0396.902.692

2

Bà Lộc Mỹ Ngân

Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn, chất lượng

DĐ: 0986.383.000