Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tìm kiếm

Tìm thấy: 68 văn bản

STT Tên đề tài Dự án Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Tải về
1 Đổi mới phương pháp tổng hợp, thống kê số liệu kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng bằng công cụ trong Excel tại cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ngô Ngọc Ánh 01/12/2023
2 Phương pháp tiến hành kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị Hoàng Hồng Lặng, Hứa Thị Lân - UBKT Tỉnh Ủy 01/12/2023
3 Nâng cao chất lượng kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo Nghị quyết số 41-NQ/TU, ngày 05/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vi Thúy Hoa - UBKT Tỉnh ủy 01/12/2023
4 Giải pháp đảm bảo chất lượng, tiến độcông tác kiểm tra, thẩm định, xác nhận sản phẩm trích đo địa chính, kết hợp với kiểm tra, thẩm định, giải quyết hồsơ thủtục hành chính vềđất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Đàm Văn Tuệ, Nguyễn Đức Tuấn, Vy Khánh Luân 01/12/2023
5 Sáng kiến của sở KHCN năm 2018 Sở Khoa học và Công nghệ 07/12/2018
6 Danh sách sáng kiến của Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh năm2018 (03 Sáng kiến) Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lạng Sơn 06/12/2018
7 “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác Quản lý trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn” Bùi Văn Côi, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn. 30/07/2018
8 Danh mục sáng kiến ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Lộc Bình năm học 2017 - 2018 (158 sáng kiến) UBND huyện Lộc Bình 19/07/2018 Download
9 Giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng công tác thống kê, tổng hợp báo cáo theo dõi xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng lãng phí; vi phạm về kinh tế tài chính, phi phạm pháp luật Lương Văn Thuận - UBKT Tỉnh ủy 08/01/2018
10 Quy trình giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên của Ban thường vụ tỉnh ủy Hoàng Văn Chuyên - UBKT Tỉnh ủy 08/01/2018
11 KInh nghiệm kiểm tra xác minh trong kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm theo quy định của Đảng (Đổi mới cách thức thẩm tra xác minh) HOàng Văn Hùng - UBKT Tỉnh ủy Lạng Sơn 08/01/2018
12 Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với cấp ủy, UBKT ở cơ sở năm 2017 Đoàn Thị Thủy, Chu Tam Thức - UBKT Tỉnh ủy 01/01/2018
13 Cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động Nông Ngọc Lan - Nhân viên Nhà khách Tỉnh ủy 12/12/2017
14 Cải tiến chế biến món ăn Đặng văn Khái - Nhân viên Nhà khách Tỉnh ủy 12/12/2017
15 Nâng cao chất lượng tham mưu chế độ báo cáo theo Quy định số 75-QĐ/TW, ngày 8/3/2017 của Ban Bí thư Đào Duy Tùng - Chuyên viên phòng Tổng hợp 12/12/2017
16 Một số lưu ý của việc sửa đổi, bổ sung trong khâu biên tập QUy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, giai đoạn 2015 - 2020 Đoàn Trung Diện - PTP Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn 12/12/2017
17 Xây dựng bộ mẫu chuẩn tiêu đề nhóm trong cơ sở dữ liệu mục lục hồ sơ lưu trữ Nguyễn Thị Hiền - Trưởng phòng Lưu trữ, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn 12/12/2017
18 Xây dựng phần mềm quản lý gửi/nhận vằn bản cho đảng ủy các xã phường thị trấn Lê Anh Tài - Phó trưởng phòng Cơ yếu - CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy 12/12/2017
19 Thiết kế Website Ngữ văn chuyên đề nghị luận xã hội theo hướng bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Anh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Trần Thị Anh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Hữu Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
20 Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động Góc theo hướng lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ 4-5 tuổi hoạt động tích cực ở Trường Mầm non xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Trường Mầm non Vân Nham, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Phạm Thị Vân Anh Giáo viên Trường Mầm non Vân Nham, xã Vân Nham, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
21 Một số biện pháp hướng dẫn phụ huynh Trường Mầm non xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn làm đồ chơi cho trẻ chơi tại nhà Hứa Thị Tuyên Hiệu trưởng Trường Mầm non, xã Gia Cát, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
22 Ứng dụng dạy học tích hợp liên môn trong giảng dạy Địa lý lớp 10 ở trường Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Trương Ái Linh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Tân Thành, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
23 Vận dụng linh hoạt các quy trình dạy học theo phương pháp mới môn Mỹ thuật cho học sinh Tiểu học trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Long Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Văn Long Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú - Tiểu học, xã Thiện Hòa, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
24 Một số kĩ thuật giải Toán tổ hợp nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập đếm trong Toán tổ hợp cơ bản và nâng cao cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Lương Quốc Tuấn Giáo viên Trường Trung học phổ thông chuyên Chu Văn An, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
25 Một số phương pháp giải bài toán góc và khoảng cách trong hình học không gian dành cho học sinh lớp 12 Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Lê Thúy Hòa Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn Lê Thúy Hòa Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
26 Một số kỹ năng giải nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm Toán 9 trong cuộc thi giải Toán qua internet cho học sinh Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Đỗ Quang Dụng Giáo viên Trường Trung học cơ sở Tô Hiệu, xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
27 Áp dụng phương pháp dự án trong dạy môn Toán nhằm phát huy năng lực học tập cho học sinh Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Tuyết Chinh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
28 Một số giải pháp hạn chế học sinh bỏ học tại các trường Trung học phổ thông vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Hoàng Thế Mạnh Giáo viên Trường Trung học phổ thông Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
29 Một số giải pháp chỉ đạo, quản lý nhằm nâng cao chất lượng công tác tự bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên Trung học tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay Nguyễn Minh Châu Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
30 Nâng cao chất lượng vệ sinh ký túc xá cho trường Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Phương Hảo Giáo viên Trường Trung học phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
31 Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn kỹ năng sống cho học sinh qua công tác Đội tại Trường Tiểu học 1 xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Thị Thu Hiền Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học 1 xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
32 Một số giải pháp nâng cao chất lượng Nghiên cứu Khoa học cho cán bộ quản lý, giáo viên trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Trần Quốc Tuấn Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
33 Đổi mới cách thức vận động phụ huynh tham gia công tác xã hội hóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Hà Thị Hiệp Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Việt Bắc, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
34 Phát triển một số kĩ năng thực hành môn Vật Lý thông qua hoạt động nhóm cho học sinh lớp 9 Trường Trung học cơ sở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thị Bích Hạnh Giáo viên, trường Trung học cơ sở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 12/12/2017
35 3 Cải tạo cụm thu sóng FM thành cụm thu đa tác dụng Trương Nhật Minh Phó trưởng Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Hữu Lũng 13/07/2017
36 Tính tương thích và biện pháp khắc phục bất đồng bộ trong hệ thống các máy phát thanh - truyền hình Lê Ngọc Cương Kỹ thuật viên, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện Lộc Bình 13/07/2017
37 1 Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng, khai thác thông tin trong giao dịch điện tử của Đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Lê Anh Tài Phó Trưởng phòng Cơ yếu - Công nghệ thông tin, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn 13/07/2017
38 Giải pháp cải tiến phương pháp thu thanh đối với đàn tính kết hợp với dàn nhạc hiện đại Đinh Quang Trung Phó Trưởng Đoàn Nghệ thuật Ca Múa Kịch Lạng Sơn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn
39 Đổi mới phương pháp dạy nghe tiếng Anh lớp 8 Hoàng Thị Kim Giáo viên Trường THCS Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
40 Đổi mới kiểm tra đánh giá kỹ năng viết theo hướng tiếp cận khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc Trần Anh Quyền Phó Trường Khoa Ngoại ngữ, Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
41 Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Giáo dục công dân lớp 7 Lý Thị Thùy Hương Giáo viên Trường THCS Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
42 Giải pháp đưa văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh vào hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật nhanh và kịp thời Sầm Thị Hoa Trưởng phòng Quản lý Vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
43 Quản lý hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường THPT tỉnh Lạng Sơn giai đoạn hiện nay Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS HCM tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Hoàng Tùng, Bí thư Tỉnh Đoàn TNCS HCM tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
44 Một số biện pháp tổ chức và dạy học lớp ghép 4+5 theo mô hình VNEN Dương Thị Hằng Giáo viên Trường Tiểu học I, xã Thái Bình, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
45 Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng hoạt động thực tập sư phạm của sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn trong giai đoạn hiện nay Nguyễn Thế Dương Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
46 Những biện pháp quản lý lớp chủ nhiệm có nhiều học sinh nữ và học sinh trọ học Hà Thị Bình Chi Giáo viên Trường THPT huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn. 28/12/2016
47 Các giải pháp quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra, mở lớp và quản lý hoạt động giảng dạy các lớp bổ túc THPT tại xã, cụm xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Hà Thị Khánh Vân Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
48 Dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua việc thiết kế câu hỏi tích hợp và tổ chức dạy học tích cực Đặng Thị Thảo - Giáo viên, Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
49 Hoàn thiện hệ thống làm mát cho phòng máy phát thanh và truyền hình tại Trạm phát sóng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình Nông Đình Dân Trưởng Phòng Kỹ thuật và Công nghệ truyền dẫn phát sóng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
50 Kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức (a+b)(a-b)2  0 với a>0, b>0 Đặng Tuấn Cường Hiệu trưởng Trường THCS Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 28/12/2016
51 “Giải pháp nâng cao công tác tiếp công dân, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo” Đinh Thị Hoài, Thanh tra viên phòng Nghiệp vụ IV Thanh tra tỉnh 15/12/2016
52 Xây dựng đề cương, biểu mẫu trong công tác thanh tra về lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” Hoàng Quang Huy, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ II, Thanh tra tỉnh 15/12/2016
53 “Xây dựng đề cương, biểu mẫu để cải tiến, hợp lý trong công việc, nâng cao chất lượng, đạt hiệu quả thanh tra lĩnh vực tài chính đối với các đơn 2vị sự nghiệp công lập thực hiện theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chínhvà Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” Hoàng Đình Huy, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ IV Thanh tra tỉnh 15/12/2016
54 “Giải pháp nâng cao hiệu quả trong công tác tiếp công dân theo Luật Tiếp Công dân 2013” Đậu Trường An, Trưởng phòng Nghiệp vụ IV Thanh tra tỉnh 15/12/2016
55 “Giải pháp nâng cao việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định sau thanh tra” Lê Quang Tĩnh, Thanh tra tỉnh Lạng Sơn 15/12/2016
56 Giải pháp trong xử lý, điều hành nhằm nâng cao năng lực công chức và người lao động, tiết kiệm kinh phí trong đơn vị Dương Thị Ngọc - Sở Khoa học và Công nghệ
57 Đổi mới phương thức khai thác, cung cấp thông tin của thư viện điện tử thông tin KH&CN nhằm đảm bảo an toàn, an ninh thông tin Nguyễn Quang Huy - Sở Khoa học và Công nghệ
58 Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu phục vụ công tác Hà Đức Thắng - Chuyên viên phòng Hành chính, tiếp dân
59 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng chương trình công tác của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thường trực Tỉnh ủy Đào Duy Tùng - Chuyên viên phòng Tổng hợp
60 Một số lưu ý của việc rà soát kiểm tra trong khâu biên tập cuốn tham luận tại Đại hội Đại biểu đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 Đoàn Trung Diễn - PTP Tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn
61 Giải pháp nâng cao hiệu quả, khai thác thông tin trong giao dịch điện tử của đảng ủy các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Lê Anh Tài - PTP Cơ yếu, CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy Lạng Sơn
62 Những cải tiến mới của ô tô điện trẻ em Nguyễn Như Thủy - Sở Khoa học và Công nghệ
63 Ứng dụng nhân giống chuối tiêu hồng bằng phương pháp nuôi cấy mô và xây dựng mô hình thâm canh chuối tiêu hồng đạt năng suất chất lượng tốt Lâm Mai Tùng - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ Lạng Sơn
64 Ứng dụng tiến bộ trong chăn nuôi bò thịt tại một số xã tỉnh Lạng Sơn CHu Xuân Tiến - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn
65 Giải pháp nâng cao hiệu quả xét nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở KH&CN Dương Thị Ngọc - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
66 Giải pháp sắp xếp lại nhân lực kế toán, tài chính trong cơ quan sở khoa học và công nghệ nhằm quản lý chặt chẽ các nguồn kinh phí đảm bảo chi tiêu tiết kiệm phục vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Lê Minh Thanh - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn
67 Nhân giống khoai tây giâm ngọn bằng công nghệ khí canh Lâm Mai Tùng - Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn
68 Mở rộng mô hình phát triển chỉ dẫn địa lý Lạng Sơn cho sản phẩm hoa hồi Nguyễn Minh Hà - Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ tỉnh Lạng Sơn