Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tìm kiếm

Tìm thấy: 1 văn bản

STT Tên đề tài Dự án Chủ nhiệm đề tài Thời gian thực hiện Tải về
1 PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO sở giáo dục 11/04/2024 Download