1. Lịch tiếp công dân

1.1. Lịch tiếp công dân định kỳ:

- Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tiếp công dân định kỳ vào ngày 20 hàng tháng, nếu trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, tết, ngày công tác đột xuất sẽ tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc liền kề tiếp theo; Trong trường hợp ngày tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở mà Giám đốc Sở không thể trực tiếp tiếp công dân thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

- Ngoài việc tiếp công dân định kỳ, Giám đốc Sở tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân khi công dân có yêu cầu, công dân đăng ký trước nội dung với người tiếp công dân. Người tiếp công dân báo cáo Giám đốc Sở và thông báo lịch tiếp cho công dân, cụ thể đối với các trường hợp sau:

+ Vụ việc gay gắt, phức tạp, có nhiều người tham gia, liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc ý kiến của các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn khác nhau.

+ Vụ việc nếu không chỉ đạo, xem xét kịp thời có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng hoặc có thể dẫn đến hủy hoại tài sản của Nhà nước, của tập thể, xâm hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

1.2. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

- Công chức Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính, vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

- Đối với các trường hợp cần thiết liên quan đến chuyên môn, lãnh đạo Sở xem xét, quyết định cử công chức phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở phối hợp với Thanh tra Sở thực hiện tiếp công dân theo quy định.

1.3. Thực hiện việc tiếp công dân đột xuất:

 Theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Luật Tiếp công dân.

2. Thời gian tiếp công dân

Trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần (Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần), cụ thể:

- Buổi sáng:  Từ 8 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút;

- Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút.

3. Địa điểm tiếp công dân

- Phòng tiếp công dân đặt tại tầng 1, trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.

- Địa chỉ: Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Thong bao tiep cong dan của Sở KHCN.pdf