Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Lớp Đánh giá đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2024

Từ ngày 05- 07/4/2024, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn đã phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức lớp Đánh giá đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn năm 2024, nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công chức thực hiện công tác quản lý và kiểm tra nhà nước về hàng đóng gói sẵn tại địa phương.

Dự và khai mạc có bà Phạm Thị Thanh – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn và 14 học viên đến từ Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh: Lạng Sơn, Yên Bái, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Bình, Hà Giang.

Bà Phạm Thị Thanh – Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc

Ông Nguyễn Hùng Điệp – Giảng viên của Trung tâm Đào tạo đã giới thiệu, truyền đạt kiến thức cơ bản về Nghiệp vụ với 03 chuyên đề, gồm: Chuyên đề 1: Tổng quan về hàng đóng gói sẵn; Chuyên đề 2: Chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng; Chuyên đề 3: Đánh giá về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn.

Toàn cảnh lớp học

Thông qua Lớp đào tạo này, các học viên nắm được những nội dung cơ bản về nghiệp vụ Đánh giá đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn được quy định tại Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; Công văn số 1694/TĐC-ĐL ngày 09/9/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN.

Lại Gia Bảo