Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”

 

Ngày 27/6/2024, tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Hội đồng KH&CN cấp tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài: "Nghiên cứu giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" do Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn là cơ quan chủ trì, thời gian thực từ tháng 6/2023 - 5/2024

Toàn cảnh cuộc họp (Ảnh: Ngọc Hưng)

Với mục tiêu đánh giá thực trạng mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2022. Từ đó đề xuất được các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và bước đầu xây dựng bộ tiêu chí đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính cấp sở/ngành, cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sau 01 năm triển khai, đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

Đề tài đã xây dựng một khung lý thuyết làm cơ sở khoa học và căn cứ pháp lý cho việc phân tích, đánh giá thực trạng của việc cải cách hành chính cũng như mức độ hài lòng của người dân đối với với sự phục vụ của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả đánh giá làm rõ hiệu suất công việc cũng như tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh. Trên cơ sở đó, nghiên cứu xác định vấn đề tồn tại cần có giải pháp để nâng cao tích cực mức độ hài lòng của người dân đối với việc cải cách hành chính hiện nay tại địa phương  và trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo hướng ổn định, bền vững.

Khảo sát, đánh giá và đo lường Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua dịch vụ hành chính công (Ảnh: Phương Anh)

Đề tài cũng đã xây dựng và đề xuất các giải pháp phù hợp, gắn với đặc thù, điều kiện thực tế và sự vận động của nền hành chính tại các cấp trên địa bàn toàn tỉnh. Qua các nghiên cứu, nhóm thực hiện đề tài đã đề xuất được bộ công cụ đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính cấp của tỉnh Lạng Sơn. Kết quả nghiên cứu sẽ là tài liệu tham khảo góp phần nâng cao hiệu quả trong chỉ đạo và triển khai chương trình cải cách hành chính nhà nước, nâng cao sự hài lòng và niềm tin của người dân đối với nền hành chính trên địa bàn tỉnh.

Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu cấp tỉnh đã thống nhất nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài và đánh giá xếp loại Đạt.

                                      Đỗ Phương Anh