Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Ngày 11/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Ngày 11/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Hội nghị tập huấn áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023.

Bà Phạm Thị Thanh, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh Lạng Sơn phát biểu khai mạc hội nghị

          Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, kết nối đến các điểm cầu tại UBND các huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, với tổng số đại biểu tham dự hội nghị tập huấn trực tiếp là 74 đại biểu, tham dự trực tuyến là 659 đại biểu là đại diện lãnh đạo, công chức liên quan đến việc áp dụng HTQLCL của: các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đang áp dụng HTQLCL.

Ông Phạm Văn Hảo, Phó giám đốc Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao trình bày nội dung tập huấn tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe chuyên gia đến từ Công ty TNHH tư vấn quản lý quốc tế và hỗ trợ kỹ thuật cao truyền đạt và hướng dẫn thực hiện các nội dung cơ bản về áp dụng HTQLCL theo mô hình khung HTQLCL đã được công bố tại Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố Mô hình khung HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương. Đặc biệt, chuyên gia đã hướng dẫn cụ thể, chi tiết về các bước triển khai áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg, giúp cho đại biểu tham dự Hội nghị nắm vững các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và áp dụng HTQLCL.

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho lãnh đạo, công chức của các cơ quan, đơn vị trong áp dụng có HTQLCL vào giải quyết công việc khoa học, đạt hiệu quả cao./.

Tin bài: Lộc Mỹ Ngân