Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Vai trò của hồ chưa trong khai thác, quản lý tài nguyên nước mặt ở Việt Nam
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Năm xb: 2019

Lưu tại Thư viện Sở KHoa học và Công nghệ 

Liên hệ: 02053766866