Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Tìm hiểu trách nhiệm công bố, công khai thủ tục hành chính và quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ cơ bản của cá nhân, tổ chức khi tham gia thực hiện thủ tục hành chính
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Cơ quan phát hành; Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Năm xb: 2016