Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Tài liệu tập huấn về SHTT - Dành cho lãnh đạo doanh nghiệp
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

cơ quan phát hành: Cục Sở hữu trí tuệ

năm xb 2012

Lưu tại thư viện Sở KHCN

Liên hệ: 02053766866