Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Tài liệu hướng dẫn sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử (Dành cho cán bộ)
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

cơ quan phát hành: Sở TTTT Lạng Sơn

năm xb: 2020

Lưu tại Thư viện Sở KHCN

Liên hệ: 02053766866