Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Sổ tay Thương mại hóa +
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Hướng dẫn dành cho các chuyên gia và các nhà nghiên cứu mong muốn thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tạo tác động tích cực và phát triển bền vững

Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật

Năm xb: 2021

Lưu tại thư viện Sở KHCN

số lượng: 01 cuốn