Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Quy trình kỹ thuật canh tác , chế biến và bảo quản hồi Lạng Sơn
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Sản phẩm dự án xác lập và quản lý quyền đối với chỉ dẫn địa lý "Lạng Sơn" cho sản phẩm hoa hồi của tỉnh Lạng SƠn

Năm xb: 2007