Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Quản lý chất thải nhằm phát triển nông nghiệp bền vững
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản KHoa học và Kỹ thuật

Năm xb: 2012

Lưu tại Thư viện Sở KHCN

Liên hệ: 02053766866