Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Cơ quan phát hành: Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn

Năm xb: 2022

Lưu tại Thư viện Sở KHCN