Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Kỷ yếu sáng kiến năm 2017
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Cơ quan phát hành: Sở KHCN Lạng Sơn

Năm xb: 2017

Lưu tại Thư viện Sở KHCN

Liên hệ: 02053766866