Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Kỷ yếu Lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15 (2018-2019)
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Cơ quan phát hành: Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam

Năm xb: 2020

Lưu tại Thư viện Sở KHCN