Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Kỷ yếu Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2023
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách điện tử Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả ---