Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Khu công nghiệp sinh thái, đô thị sinh thái, đô thị thông minh
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản Khoa hcọ và Kỹ thuật

Năm xb: 2020

Lưu tại Thư viện Sở Khoa học và Công nghệ

Liên hệ: 02053766866