Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam 2020
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Bộ Khoa học và Công nghệ

Xuất bản: 2021

Lưu tại Thư viện SKHCN

Liên hệ: 02053766866