Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Đổi mới và sáng tạo
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản Thanh Hóa

Năm xuất bản: 2017

Nơi lưu: Thư viện Sở Khoa học và Công nghệ

Liên hệ: 02053766866/0915311828