Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Chuyển đổi số thế nào? (Bộ sách căn bản về chuyển đổi số)
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông

Năm xuất bản: 2022

Nơi lưu: Thư viện Sở Khoa học và Công nghệ

Liên hệ mượn sách: 02053766866/0915311828