Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

cơ quan phát hành: Viện Chiến lược và chính sách khoa học và công nghệ

Năm xuất bản: 2016