Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Chính sách tài chính thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản sách tham khảo Người ký ---
File đính kèm ---
Mô tả

Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật

Năm xb: 2019

Lưu tại thư viện sở KHCN

Liên hệ: 02053766866