Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI THIẾT BỊ BÁN XĂNG DẦU QUY MÔ NHỎ

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 về kinh doanh xăng dầu, Nghị định này có hiệu lực từ ngày 02 tháng 01 năm 2022.

Theo đó, tại khoản 3, Điều 1, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP đã bổ sung khoản 20 vào Điều 3 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP qui định về Thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bán xăng dầu được đặt tại các điểm bán xăng dầu cố định đã đăng ký với cơ quan chức năng, đã được kiểm soát về đo lường và an toàn phòng cháy chữa cháy và các yêu cầu khác theo quy định của pháp luật. Bộ Công Thương hướng dẫn chi tiết giới hạn sức chứa xăng dầu của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ tại Thông tư 17/2021/TT-BCT. Cụ thể, thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ là thiết bị bao gồm đồng hồ đo xăng dầu và thùng chứa xăng, dầu có sức chứa tĩnh tại nhiệt độ thực tế không quá 200 lít/thiết bị.

  Khoản 19, Điều 1, Nghị định số 95/2021/NĐ-CP bổ sung Điều 24a, Nghị định 83/2014/NĐ-CP qui định: “Loại hình thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ được phép hoạt động nếu đáp ứng các yêu cầu sau: Được kiểm soát về đo lường và kiểm định an toàn bởi các cơ quan chức năng theo quy định; Hoạt động tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa theo hướng dẫn của Bộ Công Thương phù hợp với các quy định hiện hành; Thuộc sở hữu của thương nhân là đại lý bán lẻ xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định; Thương nhân kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ phải gửi hồ sơ thông báo đến Sở Công Thương địa phương nơi đặt thiết bị bán xăng dầu để được cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ. Khi được cấp Giấy tiếp nhận mới được phép kinh doanh.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP bao gồm: Thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ và bản sao Giấy xác nhận làm thương nhân kinh doanh xăng dầu theo các loại hình tương ứng theo quy định tại Nghị định số 95/2021/NĐ-CP; bản sao Chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy của nhân viên kinh doanh trực tiếp và bản sao Giấy chứng nhận kiểm định thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo quy định.

 

 

Hình ảnh người dân tự bơm dầu tại một điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ được cấp Giấy tiếp nhận kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Việc quy định cho phép thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ được phép hoạt động đáp ứng điều kiện quy định sẽ giúp người dân tại các vùng sâu, vùng xa tiếp cận được nguồn hàng xăng dầu đảm bảo nguồn gốc, chất lượng, đo lường và an toàn hơn, đồng thời giúp thương nhân kinh doanh xăng dầu đủ điều kiện hoạt động mở rộng địa bàn kinh doanh tại các địa bàn khó xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy chuẩn.

Hiện nay đã có một số điểm bán xăng dầu bằng thiết bị quy mô nhỏ tại các huyện trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham gia cùng các ngành chức năng kiểm tra đối với loại hình này. Qua rà soát theo danh mục quy định tại khoản 2, điều 1, Thông tư 07/2019/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, các điểm đặt thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ có 02 cột bơm xăng Ron 95, 02 cột bơm dầu DO 0,05s, Trong đó, cấu tạo của thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ có đồng hồ đo xăng dầu, đây là phương tiện đo nhóm 2 phải thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường như: phê duyệt mẫu, kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định sau sửa chữa. Qua kiểm tra, các điểm bán xăng dầu quy mô nhỏ này đã thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường theo quy định của pháp luật.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, đặc biệt đối với thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

                                

                                     Thanh Tú – Phòng Nghiệp vụ Đo lường Tổng hợp

                                    Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

Post type
Featured

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết