Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 1 năm 2023)

Trong 02 ngày 16-17/5/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (viết tắt là Chi cục) đã phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn và huyện Hữu Lũng gồm 03 cơ sở với  11 phương tiện đo (bao gồm 05 cột đo xăng, 06 cột đo nhiên liệu điêzen).

xăng dầu 1.jpg

Đoàn kiểm tra phương tiện đo tại CHXD – Công ty TNHH MTV Quỳnh Khôi (Ảnh: Bích Giang)

Qua kiểm tra, các cửa hàng đều cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen đã cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan về chất lượng xăng, nhiên liệu điêzen do nhà phân phối cung cấp; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo được sử dụng tại cửa hàng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cơ sở đã xuất trình được tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Tuy nhiên, việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL của các đơn vị chưa tuân thủ đúng theo các tài liệu HTQLCL đã ban hành. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tuân thủ theo đúng quy định về áp dụng HTQLCL. Đồng thời, đã tiến hành lấy 4 mẫu (02 mẫu xăng, 02 mẫu nhiên liệu điêzen) để kiểm tra chất lượng.

xăng dầu 2.jpg

Đoàn kiểm tra phép đo tại CHXD – Công ty CP thương mại XNK Thành Lợi

Thông qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh xăng, dầu. Đồng thời góp phần phòng, chống, ngăn chặn gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chân chính./.

Lại Gia Bảo

Post type
Hot

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết