Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (cuộc 3 năm 2023)

Thực hiện Công văn số 2773/TĐC-ĐL ngày 29/8/2023 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường quản lý đo lường đối với các cột đo xăng dầu. Trong tháng 10/2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu và kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với 14 cơ sở (16 cửa hàng).

Từ ngày 03-12/10/2023 đã tiến hành kiểm tra nhà nước về đo lường, chất lượng đối với các cơ sở kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn các huyện: Hữu Lũng và Lộc Bình gồm 05 cơ sở (06 cửa hang) với 32 phương tiện đo (bao gồm 15 cột đo xăng, 17 cột đo nhiên liệu điêzen).

Bảo 1.jpg

Đoàn kiểm tra thực hiện việc lấy mẫu

Qua kiểm tra, các cửa hàng đều cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen đã cung cấp được hồ sơ, tài liệu liên quan về chất lượng xăng, nhiên liệu điêzen do nhà phân phối cung cấp; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo được sử dụng tại cửa hàng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Các cơ sở đã xuất trình được tài liệu HTQLCL theo Tiêu chuẩn ISO 9001: 2015. Tuy nhiên, việc thực hiện quy trình và lưu hồ sơ kiểm soát hệ thống bể chứa xăng dầu chưa được đầy đủ. Đoàn kiểm tra đã tuyên truyền nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở tuân thủ thực hiện theo đúng quy định. Đồng thời, đã phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn tiến hành lấy 08 mẫu (05 mẫu xăng, 03 mẫu nhiên liệu điêzen) để kiểm tra chất lượng.

 

Bảo 2.jpg

Đoàn kiểm tra phương tiện đo (Ảnh: Thanh Tú)

Thông qua công tác kiểm tra đã tuyên truyền, phổ biến sâu rộng hơn nữa các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong hoạt động kinh doanh xăng, nhiên liệu điêzen trên địa bàn tỉnh. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức của các cơ sở trong việc chấp hành các quy định của nhà nước trong kinh doanh xăng, dầu. Đồng thời góp phần phòng, chống, ngăn chặn gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu, bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của người tiêu dùng và các cơ sở kinh doanh chân chính./.

Lại Gia Bảo

Post type
Hot

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết