Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản V/v đề nghị đăng tải và xin ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN; mua sắm hàng hóa, dịch vụ đối với nguồn kinh phí KH&CN thuộc phạm vi quản lý của địa phương
Số hiệu 460/SKHCN-KH&QLCN Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm cv 460 , Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---