Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản kế hoạch triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 8 (năm 2024-2025)
Số hiệu 67/KH-BTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống
Mô tả ---