Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Đề nghị đăng tải và xin ý kiến hồ sơ đề nghị xây dựng Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu 541/SKHCN-QLCN&ĐMST Cơ quan ban hành sở khoa học và công nghệ
Phạm vi --- Ngày ban hành 04/06/2024
Ngày hiệu lực 04/06/2024 Trạng thái Hết hiệu lực
Loại văn bản Công văn Người ký Nguyễn Thị Hà
File đính kèm Cv 541 , Dự thảo Tờ trình , Dự thảo QUyết định , Dự thảo Quy định
Mô tả ---