Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chấm, đánh giá các mô hình sản phẩm tham dự Cuộc thi Sáng tạo dành cho TTNNĐ tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024

Từ ngày 01 - 11/7/2024, tại Khu Làm việc chung hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hội đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 (Cuộc thi) đã tổ chức chấm, đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi.  

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng được tổ chức thường niên hàng năm, là sân chơi trí tuệ nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo để trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 được Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng triển khai từ tháng 02/2024. Sau khi phát động, tính đến hết ngày 31/5/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 đã tiếp nhận 187 mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 05 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập (gồm 56 mô hình sản phẩm); Phần mềm tin học (gồm 13 mô hình sản phẩm); Sản phẩm thân thiện với môi trường (gồm 50 mô hình sản phẩm); Các dụng cụ sinh hoạt và đồ chơi trẻ em (gồm 38 mô hình sản phẩm); Lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế

Từ ngày 01 - 11/7/2024, tại Khu Làm việc chung hỗ trợ Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Hội đồng giám khảo Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 (Cuộc thi) đã tổ chức chấm, đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi.  

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng được tổ chức thường niên hàng năm, là sân chơi trí tuệ nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của thanh, thiếu niên, nhi đồng; giúp các em trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo để trở thành nhà sáng chế trong tương lai.

Cuộc thi Sáng tạo thanh, thiếu niên và nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 được Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên nhi đồng triển khai từ tháng 02/2024. Sau khi phát động, tính đến hết ngày 31/5/2024, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo dành cho Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 đã tiếp nhận 187 mô hình, sản phẩm dự thi thuộc 05 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập (gồm 56 mô hình sản phẩm); Phần mềm tin học (gồm 13 mô hình sản phẩm); Sản phẩm thân thiện với môi trường (gồm 50 mô hình sản phẩm); Các dụng cụ sinh hoạt và đồ chơi trẻ em (gồm 38 mô hình sản phẩm); Lĩnh vực các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (gồm 30 mô hình sản phẩm). Sau khi tiếp nhận các mô hình, sản phẩm dự thi nêu trên, các thành viên Ban Thư ký đã tiến hành rà soát, phân loại và đối chiếu với Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng năm 2024, kết quả có 188/187 mô hình, sản phẩm đủ điều kiện chuyển hội đồng giám khảo đánh giá theo quy định.

 

Các thành viên HĐGK nghiên cứu tính năng, tác dụng của mô hình, sản phẩm dự thi lĩnh vực Đồ dùng dành cho học tập

Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 16 năm 2024 mời 15 giám khảo là các chuyên gia và thầy, cô giáo có chuyên môn phù hợp để chấm thi cho các giải tham dự. Để giám khảo có cơ sở đánh giá, cho điểm từng giải pháp, Ban tổ chức cuộc thi đã ban hành quy định về việc đánh giá các mô hình, sản phẩm tham dự Cuộc thi; chia theo nhóm lĩnh vực khác nhau và căn cứ vào tính mới tính sáng tạo, khả năng áp dụng vào đời sống, trình độ kĩ thuật  để chấm các mô hình, sản phẩm.

Kết quả chấm thi từ các giám khảo là cơ sở để xem xét trao giải thưởng, đồng thời lựa chọn ra các giải pháp có tiềm năng gửi dự thi Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 20 năm 2024.

Hội đồng chấm, đánh giá các mô hình sản phẩm lĩnh vực Phần mềm tin học

Dự kiến Ban Tổ chức sẽ trao 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 5 giải Ba, 20 giải Khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có các mô hình, sản phẩm đạt giải tại Cuộc thi./.

Nguyễn Trịnh Minh Hằng