Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông tư ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 16/10/2023 Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2023/TT-BXD Ban hành sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình. Trong đó gồm có 04 Điều, có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2023.

Chi tiết đính kèm

Tệp đính kèm
Post type
Hot

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết