Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Thể lệ Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lạng Sơn lần thứ 8 (năm 2024-2025)
Số hiệu 68/QĐ-BTC Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Tải xuống , Tải xuống
Mô tả ---