Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về hoạt động sáng kiến và đánh giá hiệu quả ứng dụng kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Sáng kiến

Cơ quan soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ

Cơ quan thẩm tra: Sở Tư pháp

Ngày bắt đầu: 04/06/2024

Ngày kết thúc: 04/07/2024

Số lượt xem: 40

Góp ý: 1

Phạm vi điểu chỉnh: tỉnh Lạng Sơn

noData
Không có dữ liệu