Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tổng hợp các sản phẩm được bảo hộ SHCN

 • NHTT_Ba_Kich_Dinh_Lap_6bf67

 • NHTT_Khoai_lang_Loc_Binh_f6e7b

 • NHTT_Quyt_Trang_Dinh_d1e9f

 • NHCN_du_lich_Quynh_Son_ade80

 • NHCN_Dong_Lam__d7c19

 • logo_NHTT_rau_bo_khai_Chi_Lang_32bb1

 • logo_NHTT_Thanh_Long_Binh_Gia_552c5

 • logo_NHTT_Cao_kho_Van_Linh_47205

 • logo_Chanh_rung_Mau_Son_b1027

 • logo_NHTT_hong_vanh_khuyen_Van_Lang_a83d1

 • logo_NHCN_Na_Chi_Lang_d8323

 • logo_Hoa_hoi_Lang_son_d550b

 • CD_DL_Hong_khong_hat_Bao_Lam_2aabb

 • Logo_CDDL_Thach_den_Lang_Son_70528

 • logo_NHTT_Ca_long_Van_Quan_c09a2

 • logo_NHTT_Lap_suon_Binh_Gia_dfead

 • NHCN_Ga_6_ngon_Mau_Son_Lang_Son_7ab88

 • NHCN_lon_quay_Lang_Son_00faf

 • NHTT_cay_giong_Huu_Lung_1_ea04a

 • ruou_huu_le_Mau_NHTT_ok_dc1e6

 • NHTT_Qua_tuoi_Huu_Lung_183cd

 • NHTT_ruou_Hoi_hoan_1_d0541

 • NHTT Trám đen Văn Quan

 • NHTT Nem nướng Hữu Lũng

 • NHTT_Vit_That_2__67624

 • NHTT Ngựa bạch Hữu Kiên

 • NHCN Rau Lạng Sơn

 • NHTT Quế Tràng Định

 • NHTT Rau Cao Lộc

 • logo_NHTT_Nam_huong_Mau_Son_485b1

 • Lo_go_NHTT_hoa_dao_xu_lang_9b63f

 • logo_NHTT_tra_hoa_vang_Dinh_Lap_a8124

 • NHTT_Mang_bat_do_Huu_Lung_8d831

 • logo_NHTT_ga_vang_van_linh_c0f08

 • NHTT_lan_kim_tuyen_Dinh_Lap_19cde

 • NHTT_ruou_Mau_Son_85049