Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy trình kỹ thuật chế biến mít sấy dẻo

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu Quy trình kỹ thuật chế biến mít sấy dẻo

Tải file quy trình tại đây: 5.QT Chế biến Mít sấy dẻo.pdf3.Bộ tiêu chuẩn cơ sở Mít sấy dẻo.pdf