SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: 0205.3871.906            Fax: 0205.3872.075

Email: sokhcn@langson.gov.vn                 Website: sokhcn.langson.gov.vn           

 

CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG

Địa chỉ: Số 428, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.870.248           Fax: 02053.898.978

Email: chicuctdcls@langson.gov.vn

 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG, PHÁT TRIỂN KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Địa chỉ: Tổ 5, Khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.878.984            Fax : 02053.878.984

Email: trungtamudptkhcndlcl@langson.gov.vn

 

KHU LÀM VIỆC CHUNG HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH LẠNG SƠN

Địa chỉ: Tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

Điện thoại: 02053.722.858   

Fanpage: https://www.facebook.com/dmstlangson