TT

TÊN SẢN PHẨM

NĂM BẢO HỘ

CHỦ SỞ HỮU 

I

Bảo hộ Chỉ dẫn địa lý

  
 1.  

Hoa hồi Lạng Sơn

2007

Sở Khoa học và Công nghệ

 1.  

Hồng Bảo Lâm

2012

UBND huyện Cao Lộc

 1.  

Mật ong hoa Ngũ gia bì Vân Thủy

2023

UBND huyện Chi Lăng

 1.  

Thạch đen Lạng Sơn

2023

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

II

Bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận

  
 1.  

Na Chi Lăng

2011

UBND huyện Chi Lăng

 1.  

Rau Lạng Sơn

2019

UBND thành phố Lạng Sơn

 1.  

Vịt Thất Khê – Tràng Định

2022

UBND huyện Tràng Định

 1.  

Lợn quay Lạng Sơn

2022

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 1.  

Vịt quay Lạng Sơn

2022

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 1.  

Gà 6 ngón Mẫu Sơn

2022

Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

 1.  

Du lịch Quỳnh Sơn

2024

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bắc Sơn

 1.  

Du lịch Đồng Lâm

2024

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Hữu Lũng

III

Bảo hộ Nhãn hiệu tập thể

  
 1.  

Rượu Mẫu Sơn

2015

Hiệp hội Rượu vùng cao Mẫu Sơn

 1.  

Hồng Vành Khuyên – Văn Lãng

2016

Hội làm vườn huyện Văn Lãng

 1.  

Thạch đen Tràng Định

2017

Hội sản xuất - kinh doanh thạch đen Tràng Định

 1.  

Quýt vàng Bắc Sơn

2017

Hội làm vườn huyện Bắc Sơn

 1.  

Ba kích Đình Lập

2018

Hội làm vườn huyện Đình Lập

 1.  

Cao khô Vạn Linh

2018

Hội liên hiệp phụ nữ xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng

 1.  

Khoai lang Lộc Bình

2018

Hội làm vườn huyện Lộc Bình

 1.  

Quế Tràng Định

2018

Hội làm vườn huyện Tràng Định

 1.  

Quýt Tràng Định

2018

Hội làm vườn huyện Tràng Định

 1.  

Rau Cao Lộc

2018

Hội làm vườn huyện Cao Lộc

 1.  

Nem nướng Hữu Lũng

2018

Hội làm vườn huyện Hữu Lũng

 1.  

Chanh rừng Mẫu Sơn

2019

Hội làm vườn huyện Cao Lộc

 1.  

Măng Bát độ Hữu Lũng

2019

Hội làm vườn huyện Hữu Lũng

 1.  

Ngựa bạch Hữu Kiên

2019

Hội làm vườn huyện Chi Lăng

 1.  

Quả tươi Hữu Lũng

2019

Hội làm vườn huyện Hữu Lũng

 1.  

Cao khô Chợ Bãi

2019

Hội làm vườn huyện Văn Quan

 1.  

Rau Bò khai Chi Lăng

2019

Hội làm vườn huyện Chi Lăng

 1.  

Rượu Hội Hoan

2019

Hội liên hiệp phụ nữ xã Hội Hoan, huyện Văn Lãng

 1.  

Rượu Hữu Lễ

2019

Hội liên hiệp phụ nữ xã Hữu Lễ huyện Văn Quan

 1.  

Nấm hương Mẫu Sơn

2020

Hội làm vườn huyện Cao Lộc

 1.  

Trám đen Văn Quan

2020

Hội làm vườn huyện Văn Quan

 1.  

Thanh long Bình Gia

2020

Hội làm vườn huyện Bình Gia

 1.  

Hoa đào Xứ Lạng

2021

Hội làm vườn tỉnh Lạng Sơn

 1.  

Trà hoa vàng khô Đình Lập - DL CAMELLIA GOLD

2021

Hội nông Dân xã Lâm Ca, huyện Đình Lập

 1.  

Măng nứa Vĩnh Yên

2022

Hội nông dân xã Vĩnh Yên, huyện Bình Gia

 1.  

Gà vàng Vạn Linh

2022

Hội nông dân xã Vạn Linh, huyện Chi Lăng

 1.  

Lan Kim tuyến Đình Lập

2022

Hội làm vườn huyện Đình Lập

 1.  

Lạp sườn Bình Gia

2022

Hội làm vườn huyện Bình Gia

 1.  

Cá lồng Văn Quan

2022

Hợp tác xã cá lồng Tân Minh, huyện Văn Quan

 1.  

Bánh phồng Tràng Định

2023

Hợp tác xã Tuấn Phương, huyện Tràng Định

 1.  

Cây giống Lâm nghiệp

2024

Hội làm vườn huyện Hữu Lũng

32.Lạc đỏ Chi Lăng2024Hội làm vườn huyện Chi Lăng