Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

Tiêu đề văn bản Tổng hợp văn bản hướng dẫn hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số hiệu --- Cơ quan ban hành ---
Phạm vi --- Ngày ban hành ---
Ngày hiệu lực --- Trạng thái Đã có hiệu lực
Loại văn bản --- Người ký ---
File đính kèm Nghị định 13 , Thông tư 18 hướng dẫn NĐ 13 , Quyết định 36 , Quyết định 06 sửa đổi qđ 36 , TT03 Chi hoạt động sáng kiến , Hướng dẫn 291.SKHCN , Mẫu phiếu chấm điểm , Nghị quyết 14.2019.NQ.HĐND
Mô tả

Tổng hợp các văn bản hướng dẫn hoạt động sáng kiến