Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Ngày 19/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”.

Ngày 19/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cung cấp thông tin đối tượng có tiền án, tiền sự trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm”. Hội đồng do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh Hội đồng

Đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài là Công an tỉnh Lạng Sơn; Chủ nhiệm đề tài là Thượng tá Hoàng Gia Định – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh. Đề tài được thực hiện từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2023.

 

Thượng tá Hoàng Gia Định Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài

 

Đại tá, Thạc sĩ Nguyễn Minh Tuấn  – Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn – đại diện cơ quan chủ trì phát biểu tại Hội đồng

Kết thúc thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra.

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của lực lượng Công an tỉnh Lạng Sơn là phải đảm bảo quản lý tốt con người, quản lý chặt chẽ các hệ, loại đối tượng, nhất là các đối tượng nằm trong diện sưu tra, hiềm nghi, tiền án, tiền sự, “đối tượng trọng điểm về ANTT”, từ đó tạo cơ sở, tiền đề cho công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh PCTP một cách chủ động, nhanh chóng, hiệu quả mà không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan QLNN, tổ chức, công dân khi thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.        

Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu xếp loại Xuất sắc./.

Hoàng Thị Hiên