Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiệm thu Đề tài KH&CN cấp tỉnh: “Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Ngày 26/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”.

Ngày 26/12/2023, tại Sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng khoa học và công nghệ cấp tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2089/QĐ-UBND ngày 13/12/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức họp tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đối với đề tài “Nghiên cứu một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn”. Hội đồng do Bà Nguyễn Thị Hà – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ là Chủ tịch Hội đồng.

Toàn cảnh Hội đồng

Đơn vị chủ trì thực hiện Đề tài là Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Chủ nhiệm đề tài là đồng chí Phùng Quang Hội- Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Kết thúc thời gian nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kết quả nghiên cứu của đề tài góp phần cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn khẳng định tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đóng góp vào việc thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Đảng; cụ thể hoá đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn. Nâng cao nhận thức của cấp uỷ các cấp về việc đổi mới hình thức, cách thức quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng. Đóng góp các đề xuất, giải pháp thiết thực giúp ban thường vụ cấp uỷ các cấp xác định các giải pháp ưu tiên, khả thi, nhằm huy động các nguồn lực, tổ chức xã hội tham gia tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng.

Đề tài được Hội đồng Khoa học và Công nghệ thống nhất đánh giá, nghiệm thu xếp loại Đạt./.

Hoàng Thị Hiên