Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khảo sát thực tế các mô hình khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Từ 11/3/2024, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức chương trình khảo sát trực tiếp tại 05 mô hình, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn các huyện Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Văn Lãng, Thành phố Lạng Sơn nhằm nắm bắt hiện trạng, quy mô và nhu cầu hỗ trợ đối với các dự án KNĐMST để triển khai, thực hiện các hoạt động hỗ trợ đối với các dự án có tiềm năng phát triển. Thành phần Đoàn khảo sát gồm: Lãnh đạo Sở KH&CN tỉnh; Bà Nguyễn Thị Thu - Chuyên gia tư vấn, hỗ trợ KNĐMST, Trưởng làng Nông nghiệp Techfest Quốc gia; Ông Nguyễn Duy Khương - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chế biến Nông sản thực phẩm - Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch.

Đoàn khảo sát thông tin dự án Xây dựng chuỗi giá trị hoa Hồi, dược liệu dưới tán Hồi từ tài nguyên bản địa

gắn với sinh kế cho phụ nữ DTTS” của HTX Nông lâm nghiệp phụ nữ thôn Nà Pái

Theo đánh giá của đoàn khảo sát, các dự án khởi nghiệp, KNĐMST chủ yếu còn gặp khó khăn trong vấn đề: chế biến, bảo quản và hoàn thiện sản phẩm, về đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, tiếp cận thông tin thị trường, chính sách bán hàng, quản trị tài chính,… cũng như việc đầu tư phát triển sản phẩm nên khả năng cạnh tranh trên thị trường còn yếu. Trên cơ sở nắm bắt thực trạng đó, các chuyên gia tư vấn sẽ đề xuất các nội dung hỗ trợ phù hợp với mỗi dự án, đồng thời kết nối các chủ thể tham gia các chương trình đào tạo, huấn luyện về kỹ năng phát triển sản phẩm, thương mại hóa sản phẩm, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, mở rộng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, HTX trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực hoạt động, năng lực cạnh tranh, tiếp cận khoa học và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả phát triển cho các dự án.

Đoàn khảo sát, thăm quan khu chế biến sản phẩm dự án “Heo dẻo mác mật”

Những năm qua, cùng với việc “đồng hành cùng các dự án KNĐMST”, Sở Khoa học và Công nghệ đã tích cực kết nối các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ thiết thực về KNĐMST cũng như nhiều nguồn lực khác trong và ngoài tỉnh để nâng cao năng lực nhằm giúp cho các dự án KNĐMST có nhiều cơ hội phát triển, đẩy mạnh xúc tiến thương mại nhằm tìm đầu ra tiêu thụ các sản phẩm, qua đó góp phần nâng cao giá trị cho các sản phẩm KNĐMST địa phương trở thành các sản phẩm chủ lực, tiêu biểu của tỉnh.

Đặng Nguyệt Ánh