Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác sáng kiến” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Ngày 22/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác sáng kiến" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Sáng kiến kinh nghiệm luôn là hoạt động nhận được sự ủng hộ từ mọi ngành nghề lĩnh vực. Sáng kiến không chỉ là phong trào mà còn là tiêu chí đánh giá, xếp hạng công chức, viên chức định kỳ. Sáng kiến kinh nghiệm có tầm quan trọng nhất định với mọi lĩnh vực trong đời sống. Với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền cơ sở đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sáng kiến và triển khai thực hiện quy định của pháp luật về hoạt động sáng kiến, ngày 22/12/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng công tác sáng kiến" trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Chủ trì Hội thảo là đồng chí Trần Quốc Anh, Phó Giám đốc Sở Khoa học và công nghệ. Tới tham dự Hội thảo có Đại diện các Sở Ngoại vụ, Ban Tuyên Giáo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh, Đoàn thanh niên CSHCM tỉnh; Đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Đại diện phòng chuyên môn các huyện, thành phố phụ trách công tác sáng kiến; Đại diện phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; lãnh đạo các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Toàn cảnh buổi Hội thảo

Thời gian qua Sở Khoa học và Công nghệ - cơ quan thường trực hội đồng sáng kiến cấp tỉnh đã tổ chức họp Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh đánh giá, chấm điểm đối với rất nhiều sáng kiến thuộc các Sở, Ban, Ngành khác nhau. Qua theo dõi cho thấy trong những năm qua công tác sáng kiến trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh, các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện, để kịp thời động viên khuyến khích công chức, viên chức, người lao động say mê nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, có nhiều sáng kiến mang lại giá trị kinh tế cao và có ý nghĩa xã hội thiết thực. Tuy nhiên bên cạnh một số sáng kiến có chất lượng, vẫn còn có những sáng kiến có nội dung sơ sài, giải pháp đề ra chưa thực sự thuyết phục, tính ứng dụng chưa cao, còn trùng lặp. Các sáng kiến chưa thể hiện được tính mới, tính sáng tạo, chưa xác định được hiệu quả mang lại cho cơ quan, đơn vị và xã hội. Cán bộ tham mưu công tác sáng kiến cấp cơ sở chưa được đào tạo bồi dưỡng, còn thiếu kinh nghiệm trong việc thẩm định các sáng kiến. Tại một số cơ quan đơn vị còn lúng túng trong triển khai, Hội đồng sáng kiến cấp cơ sở còn gặp khó khăn trong việc đánh giá, chấm điểm sáng kiến.

          Với những nội dung trên, tại Hội thảo các đơn vị đã cùng bàn, thảo luận về các vấn đề: Trình tự xét công nhận phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế; Triển khai công tác sáng kiến, nghiên cứu khoa học trên địa bàn huyện; Một số giải pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến sau khi được công nhận, nâng cao chất lượng sáng kiến, thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong các trường THPT, THCS, khối Mầm non, Tiểu học…

Sở Nội vụ trình bày tham luận Trình tự xét công nhận hiệu quả áp dụng, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác thi đua, khen thưởng

Hội thảo là diễn đàn trao đổi, thảo luận giữa các Sở, Ban, Ngành, các cơ quan đơn vị, từ đó tổ chức triển khai thực hiện hoạt động sáng kiến đạt hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác sáng kiến, khuyến khích phong trào thi đua lao động sáng tạo, thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Nguyễn Trịnh Minh Hằng