Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực hiện hồ sơ giấy đối với thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Ngày 26/3/2024, Cục Quản lý Chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng đã ban hành Công văn số 94/QLCL-CL2 gửi các cơ quan, tổ chức có liên quan đến hoạt động kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu về việc xử lý hồ sơ nhập khẩu hàng nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN.

Hiện nay, hệ thống một cửa của Bộ KH&CN kết nối với Cổng thông tin một cửa quốc gia hiện không thể truy cập và xử lý hồ sơ. Cục QLCL đang thực hiện rà soát, sửa chữa. Trong khi hệ thống thực hiện sửa chữa, Cơ quan thực hiện kiểm tra nhà nước; Tổ chức đánh giá sự phù hợp; Người nhập khẩu thực hiện khai báo và xử lý hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN bằng hồ sơ bản giấy theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn trân trọng thông báo./.