Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Về việc tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đẩy mạnh phát triển Chính phủ điện tử, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Công khai, minh bạch hoạt động của các cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng, then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử. Việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến toàn trình bảo đảm cung cấp toàn bộ thông tin về thủ tục hành chính (TTHC), việc thực hiện và giải quyết TTHC đều được thực hiện trên môi trường mạng và thực hiện trả kết quả trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. Hiệu quả của việc nộp hồ sơ trực tuyến là: đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện 24/24 giờ trong ngày tại mọi địa điểm có kết nối Internet hoặc trên thiết bị điện tử thông minh khác (điện thoại thông minh, máy tính bảng,...); tiết kiệm chi phí đi lại, thời gian giao dịch, đơn giản thủ tục giấy tờ cho doanh nghiệp nhập khẩu; chủ động các công việc khác của doanh nghiệp; Doanh nghiệp có thể giám sát, theo dõi được tình trạng tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ trên website trực tuyến hoặc qua tin nhắn điện thoại, địa chỉ email và hồ sơ TTHC luôn đảm bảo công khai, minh bạch.

Tuy nhiên, thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn các doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ vẫn thực hiện nộp hồ sơ giấy. Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giúp nâng cao tính công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ về lĩnh vực đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị các doanh nghiệp nhập khẩu tăng cường khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn hoặc qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo một trong hai cách như sau:

- Cách 1:  Nộp hồ sơ trực tuyến qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn theo địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/.

- Cách 2 : Nộp hồ sơ qua Cổng thông tin một cửa quốc gia theo địa chỉ: https://nsw.gov.vn/. (Hướng dẫn chi tiết đăng tải trên Cổng thông tin một cửa quốc gia).

Lưu ý: Đối với hình thức nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tuyến, người nhập khẩu phải đảm bảo các giấy tờ, tài liệu điện tử hợp lệ theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân liên hệ Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Chất lượng. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn, theo số điện thoại: 02053.775.779; hoặc 02053.800.018 (Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ tại Trung tâm phục vụ Hành chính Công tỉnh Lạng Sơn).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý doanh nghiệp./.

Post type
Hot

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết