Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là Giải thưởng cao quý cấp quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ký quyết định trao tặng hàng năm cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với khu vực và thế giới; GTCLQG được quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và thuộc hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương (APQO).

          Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng chất lượng quốc gia có các quyền lợi sau: được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của Giải thưởng chất lượng quốc gia trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp;  được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng; Tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải vàng chất lượng quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.

          Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn trân trọng kính mời, các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2024 (có mẫu kèm theo). Phiếu đăng ký gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn, trước ngày 31/7/2024 theo địa chỉ: Số 428, đường Hùng Vương, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn; Email: nvtccl@gmail.com.

          Trong quá trình triển khai thực hiện gặp khó khăn vướng mắc xin liên hệ trực tiếp đ/c Lộc Mỹ Ngân, Phòng Nghiệp vụ Tiêu chuẩn - Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; điện thoại: 0855.289.913 để được hướng dẫn chi tiết./.

 

Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: tải tại đây

Thông tin về GTCLQG: tải tại đây


Tập tin đính kèm