Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định mới hướng cấp Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ khuyến khích chuyển giao

Theo quy định tại Nghị định 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/202 hướng dẫn Luật Đầu tư, các dự án có chuyển giao công nghệ (CGCN) thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao sẽ được áp dụng ưu đãi đãi đầu tư khi có Giấy chứng nhận CGCN khuyến khích chuyển giao. Nhằm triển khai quy định này, ngày 15/5/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 12/2023/QĐ – TTg, quy định về thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục và kinh phí thực hiện việc cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận CGCN khuyến khích chuyển giao.

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, đối tượng được cấp Giấy chứng nhận CGCN là: Dự án đầu tư có CGCN thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ; Dự án đầu tư thực hiện CGCN khuyến khích chuyển giao cho doanh nghiệp Việt Nam để được áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt quy định tại Điều 20 Luật Đầu tư.

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm: Văn bản đề nghị; văn bản thỏa thuận chuyển giao công nghệ; Thuyết minh nội dung chuyển giao công nghệ ; văn bằng bảo hộ hoặc đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp, giấy chứng nhận chuyn giao quyền sở hu hoặc quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; Báo cáo triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ; một trong các giấy tờ sau: Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương của các bên tham gia chuyển giao công nghệ.

Việc cấp Giấy chứng nhận CGCN dựa trên kết quả tại Báo cáo thẩm định của Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ. Thời hạn dự kiến để thẩm định và cấp Giấy chứng nhận: tối đa 18 ngày làm việc.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận CGCN  trong dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và trong dự án đầu tư thuộc đối tượng áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đặc biệt. Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận CGCN trong dự án đầu tư tại địa phương.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2023.

Chi tiết tại file đính kèm./.

Nguyễn Minh Huấn

Tệp đính kèm
Tệp đính kèmSize
QĐ 12.2023.QĐ.TTG_.pdf9.41 MB

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết