Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn

Sở Khoa học và Công nghệ

A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính hỗ trợ chuyển giao công nghệ

Ngày 30/6/2023, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN về việc ban hành Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại một số điều của Nghị định 76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

 

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Theo đó, Thông tư số 14/2023/TT-BKHCN quy định biểu mẫu hồ sơ thực hiện các thủ tục hành chính quy định tại Điều 18, Điều 20, Điều 22, Điều 26 và Điều 27 của Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, gồm các thủ tục hành chính sau: (1) Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu; (2) thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; (3) thủ tục mua sáng chế, sáng kiến; (4) thủ tục công bố công nghệ mới, sản phẩm mới tạo ra tại Việt Nam từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; (5) thủ tục hỗ trợ kinh phí hoặc mua công nghệ tạo ra từ kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để sản xuất sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/8/2023.

Xem chi tiết Thông tư tại file đính kèm.

Nguyễn Như Thủy

Tệp đính kèm
Tệp đính kèmSize
Thông tư 14.pdf5.96 MB
Post type
Featured

Nguồn:sokhcn.langson.gov.vn Sao chép liên kết